Robert Zelník

Tradičné hovory sú otravné a mali by sme viac šifrovať

Pavol Lupták upozorňuje na to, že pri stúpajúcom množstve komunikačných podnetov priame telefonáty vyžadujúce okamžitú reakciu začínajú byť pre niektorých ľudí riadne otravné. Moja reč. Prirodzenou reakciou na tento vývoj je trvale nastavené tiché zvonenie. Opakujúce sa kauzy s únikmi dát a so špehovaním si vyžadujú dôslednejšie používanie šifrovania v osobnej komunikácii. Ideálna komunikácia v roku 2020 je asynchrónna a šifrovaná. Viac tu.