Robert Zelník

Stretnutie na ceste z mesta 2016

V dňoch 8.-10. apríla sa v Lovinke uskutočnilo stretnutie ľudí, ktorí sa presťahovali z mesta na vidiek, alebo nad tým uvažujú. Hoci prevažujúcim trendom na Slovensku je ešte stále putovanie opačným smerom -- z vidieka do Bratislavy (prevažne za prácou), ľudia túžiaci po jednoduchšom a prirodzenejšom živote na lazoch či na samote pri lese už tvoria rozpoznateľnú vrstvu spoločnosti. Ženie ich túžba po slobode, po živote v prírode, snaha odtrhnúť sa od systému, vystúpiť z Matrixu, žiť si po svojom, živiť sa tým, čo si sami dochovajú a vypestujú, a neraz je to aj túžba po živote v spoločenstve namiesto izolovaného prežívania v anonymite veľkého mesta. Novousadlíkov a odídencov z miest mapuje séria kníh od Karpatských pecúchov Takí divokí a fotograficky ich zachytil Dano Laurinc v sérii Korene.

Zámerom stretnutia bolo pospájať sa s týmito ľuďmi, vymeniť si poznatky a skúsenosti a dať si vzájomne o sebe vedieť. Mnohí novousadlíci si po presťahovaní prechádzajú podobnými vývojovými štádiami:

  1. prvotné nadšenie -- „ach, ako je tu krásne",
  2. stavba/rekonštrukcia a zariaďovanie domu,
  3. čím sa živiť v prechodnom období?
  4. pokusy s vlastným hospodárstvom.

Pri väčšej koncentrácii novousadlíkov v priestore obvykle prichádzajú na rad ešte ďalšie štádiá:

  1. zakladanie komunity,
  2. zakladanie občianskeho združenia a/alebo spoločného podniku / družstva,
  3. zakladanie školy pre deti novousadlíkov.

V Lovinke sa stretlo okolo dvadsať ľudí -- zástupcov spoločenstiev a komunitných iniciatív, ale aj solitérnych novousadlíkov, prevažne z okolia Bratislavy, Lovinky, Myjavy, Zaježovej a Krupiny. Po úvodnom predstavovacom kole, kde sme si povedali pár slov o sebe a o spoločenstvách, ktoré zastupujeme alebo s ktorými sme spojení, nasledovalo niekoľko prednášok a diskusií o zážitkoch a skúsenostiach spojených s pobytom v komunitách a v ekodedinách v Európe, o komunitnej iniciatíve Škrupinka, o vodárenskej komunitnej záhrade, o projekte Domovie nad Mútnym jazerom, o Lovinke, o pôdnom spoločenstve Olšinka. Predstavili sme si čerstvo vydaný slovenský preklad knihy Manifest disfrutalizmu, povedali sme si niečo o metóde projektového dizajnu Dragon Dreaming.

V závere sme sa zhodli, že v tejto veci chceme pokračovať. Padli aj nejaké nápady, čo by sme mohli ďalej robiť:

Ak máte pocit, že by ste sa chceli pripojiť k týmto iniciatívam, ozvite sa. Práve začíname.

Odkaz: fotky z Lovinky a z tohto podujatia