Robert Zelník

Občianska spoločnosť a združovanie v dobe internetovej

Zaznievajú hlasy z mnohých strán, že prevládajúce formy podnikania a združovania nezodpovedajú súčasným potrebám. Dnešné spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, občianske združenia sa vyvinuli v čase, keď sa spolupráca a združovanie ľudí odohrávali v náväznosti na konkrétne miesto a na viac-menej nemennú zostavu účastníkov. Registrácia spoločnosti v štátnych registroch a zaznamenávanie zmien v údajoch sú aj v 21. storočí stále drahé, pomalé a ťažkopádne. V minulosti to nepredstavovalo prekážku, pretože členstvo v najvyšších orgánoch spoločnosti či organizácii nepodliehalo častým zmenám a preskupeniam.

Duch a tep doby je však dnes celkom iný, z veľkej miery kvôli internetu a možnostiam spolupráce na diaľku. Povaha dnešných organizácií a pracovných tímov je oveľa viac organická, dynamická, tekutá. Ľudia sústavne prichádzajú a odchádzajú, pôsobia vo viacerých zoskupeniach súbežne, sami si nastavujú, ako často a v akých objemoch chcú prispievať. Tradičné riadenie zhora nadol zlyháva, nedokáže reagovať na exponenciálne zrýchľujúce sa zmeny, je nahrádzané voľnejšími a prirodzenejšími formami spolupráce a koordinácie. Tieto zmeny si časom vyžiadajú aj iné podnikateľské a združovacie formy.

Vždy je možné robiť si svoj obľúbený projekt len tak nadivoko, bez oficialít. Žiadne doklady, žiadna byrokracia. Fungoval som tak dlhé roky v mnohých zostavách a pracovných skupinkách. Má to však jedno zásadné obmedzenie: keď nemáte oficiálne zastrešenie, je veľmi ťažké získavať finančnú podporu. A keď nemáte finančnú podporu, je ťažké zapojiť do projektu ďalších ľudí. A keď okolo vášho projektu nevytvoríte dostatočne živú a vibrujúcu komunitu podporovateľov a spolupracovníkov, budete si musieť všetko robiť sami na kolene, a skôr či neskôr sa stanete úzkym hrdlom vášho projektu. A to nechcete.

Takže čo vlastne robiť, ak si chcete zachovať slobodu a ľahkosť divokého podnikania a zároveň získať aspoň minimálnu nevyhnutnú úroveň profesionalizmu potrebnú na to, aby váš projekt mohol oficiálne interagovať s okolitým svetom?

Open Collective je webová aplikácia, ktorá tvorí akési rozhranie medzi svetom distribuovanej spolupráce a svetom účtovníctva a faktúr. Umožňuje projektovým kolektívom organizovať verejné zbierky, mať transparentné účtovníctvo a zautomatizované generovanie výkazov. Kolektív sa môže pripojiť cez vlastnú neziskovú organizáciu, alebo sa môže nechať zastrešiť inou neziskovkou, ktorá na platforme poskytuje služby takzvaného fiškálneho hostingu, čo znamená organizačné a účtovné zastrešenie pre neorganizovaných aktivistov. Platformu využívajú mnohé úspešné neziskové a open source projekty. V čase písania tohto článku ešte neexistuje žiaden fiškálny hostiteľ pre Slovensko, ale už sa začínajú objavovať prvé kolektívy. Chcel by som tento nástroj viac sprístupniť slovenským používateľom. Začal som pracovať na preklade rozhrania{rel="noopener" target="_blank"}. Uvítam pomoc. A chcel by som presvedčiť aspoň jednu neziskovú organizáciu na Slovensku, aby začala poskytovať služby fiškálneho hostingu.

Viac info o Open Collective: