Robert Zelník

Beaker Browser - návrat ku koreňom

Pamätníci internetových rokov deväťdesiatych s obľubou spomínajú na bzukot vytáčaného pripojenia, na Netscape Navigator, IRC, na webový magazín InZine či e-mailovú konferenciu SME-L. Najmä však na závan čerstvého vzduchu a nových príležitostí na neprebádanom a neosídlenom území kyberpriestoru. Nechcem rozdúchavať internetovú nostalgiu, ale po štvrťstoročí možno príde vhod ohliadnuť sa za tým, čo nám nové časy priniesli a čo vzali. Aj preto, aby sme si pripomenuli, kam sme sa dostali a kam sa môžeme posunúť ďalej.

Internetový pravek a súčasnosť

V deväťdesiatych rokoch sa kyberpriestor tvoril, objavoval a osídľoval. Dnes je pohyb v kyberpriestore našou každodennou samozrejmou rutinou. Prevláda konzumentský prístup, pasívne používanie, nevedomé rolovanie obrazovky v snahe dodať mozgu nové podnety pri každom náznaku pocitu nudy. Amatérmi tvorené osobné webstránky a blogy a nadšenie z objavovania nových možností postupne vystriedala a prevalcovala márnivá vrava na sociálnych sietiach, zámerné aj nevedomé dezinformácie, banálne pseudo-informácie a klebety. Internetové služby zadarmo a ich financovanie reklamou v kombinácii s personifikovaným sledovaním spotrebiteľského správania postupne vyústili do špehovacieho kapitalizmu. Typický používateľ internetových služieb už nie je spolutvorca kyberpriestoru, ale konzument a dobrovoľná obeť záujmov najväčších hráčov. Používateľ kliká, roluje a lajkuje. Prevádzkovateľovi internetovej služby tým poskytuje svoj čoraz presnejší osobnostný profil. Prevádzkovatelia tieto profily predávajú na trhu komukoľvek, kto zaplatí viac, a počítajú zisky. Nákupca dát potom zostaví obchodnú ponuku šitú na mieru konkrétnemu človeku (s využitím veľmi presných informácií o jeho návykoch, preferenciách a tajných túžbach). Taká ponuka sa nedá odmietnuť. Kruh sa týmto uzatvára a kolieska spotrebnej mašinérie sa točia na plné obrátky.

Je načase pripomenúť si, že internet bol pôvodne zamýšľaný ako vlastnícky neutrálna, decentralizovaná a nezničiteľná informačno-komunikačná sieť, ktorá mala (a stále má) potenciál zlepšiť výmenu poznatkov a vedomostí, prehĺbiť spoluprácu medzi ľuďmi na lokálnej aj na globálnej úrovni, posunúť ľudstvo na novú úroveň poznania a bytia. A možno by bolo vhodné vrátiť sa k tomuto pôvodnému zámeru. K tomu nám môžu dopomôcť decentralizované a distribuované internetové technológie.

Beaker Browser

Beaker Browser nie je len ďalší zobrazovač webových stránok. Je to vstupná brána do sveta distribuovaného internetu, ktorá v jednej aplikácii kombinuje browser, editor kódu, správcu súborov, terminál, webový server a sociálnu sieť. Zámerom je sprístupniť tvorbu webových stránok a aplikácií bežnému používateľovi, odstrániť vstupné bariéry a urobiť túto činnosť príjemnou, jednoduchou a zábavnou. A nielen to. Zabudovanie sociálneho profilu priamo do browsera umožňuje používať jeden používateľský profil v ľubovoľnom množstve na sebe nezávislých aplikácií bez potreby všade sa osobitne registrovať. Tvorcovia Beaker Browsera vsadili na všeobecne známe technológie ako HTML, CSS a JavaScript, ku ktorým pridali novú vrstvu - protokol na distribuovaný prenos dát Hypercore, o ktorom si povieme viac neskôr. Vytvorené webové stránky a aplikácie je možné sprístupňovať iným návštevníkom priamo z vášho browsera, ktorý je zároveň aj serverom. Každý používateľ je zvrchovaným vlastníkom a poskytovateľom svojich vlastných dát. Webové aplikácie sa nevykonávajú "tam niekde" v cloude, ale priamo v počítači používateľa. Toto sú veľmi dôležité vlastnosti distribuovaných systémov, ktoré chránia prostredie pred vznikom platformných monopolov. A my si teraz ukážeme praktické použitie Beaker Browsera na príklade, v ktorom si vytvoríme a následne upravíme jednoduchú osobnú prezentáciu.

Registrácia a vytvorenie profilu

Po nainštalovaní vás browser vyzve, aby ste si vytvorili sociálny profil. Požadované je zobrazované meno, voliteľné údaje sú stručný popis a profilová fotografia. Nie je potrebné nastavovať prístupové heslo, keďže údaje sa ukladajú na našom počítači a iba tu k nim máme prístup.

Vytvorenie profilu
Vytvorenie profilu

Po vložení základných údajov sa vygeneruje jednoduchá webová stránka s profilovou fotografiou, menom a popisom a browser zobrazí privítaciu úvodnú stránku. Všetky údaje sú dodatočne upraviteľné.

Úvodná stránka browsera
Úvodná obrazovka browsera

Váš profil môžete zverejniť v registri používateľov Beaker Browsera, ktorý je prístupný na adrese userlist.beakerbrowser.com.

Uloženie a úprava dát

Hypercore protokol umožňuje vytvárať ucelené úložiská súborov, ktoré sa nazývajú Hyperdrive. Tieto úložiská zabezpečujú prístup k aplikačným súborom aj ukladanie používateľských dát. Môžeme si ich predstaviť ako zložku v súborovom systéme, ktorá má svoju vlastnú URL adresu. Náš čerstvo vytvorený sociálny profil je prvým takýmto hyperdrive úložiskom. Všetky úložiská, ktoré sme sami vytvorili, môžeme aj upravovať. Pri záložke s otvoreným profilom je možné vyvolať úpravu súborov pravým tlačidlom na myši > Edit Source, alebo v hornom menu Developer > Toggle Editor. Ak ste doma v HTML a CSS, smelo do toho - ušite si osobný profil na mieru.

Úprava zdrojového kódu profilu
Úprava kódu webstránky

Úložiská vlastnené inými používateľmi nie je možné priamo upravovať, ale je možné vytvoriť bočnú vetvu (fork), na ktorom môžeme vykonať úpravy a následne ich poslať autorovi, ktorý môže zvážiť zlúčenie úprav s pôvodným kódom. Podobne je možné vytvoriť aj nezávislú kópiu úložiska.

Zverejnenie profilu

Je to jednoduché. Každé hyperdrive úložisko je sprístupnené tým, že niekomu pošleme jeho URL adresu. Hyperdrive adresa vyzerá asi takto:

hyper://f998df9a610c544cb5614b4f9a63e2c61c5bd03549ab4b3ceaae8483a99a5c1f/

Stačí ju skopírovať z adresného políčka a poslať v správe. V okamžiku vytvorenia je hyperdrive prístupný iba z počítača, v ktorom bol vytvorený, a iba dovtedy, kým počítač nevypnete. Každý ďalší návštevník, ktorý si zobrazí tento hyperdrive, však dočasne poskytuje jeho obsah ďalším návštevníkom. Je možné aktivovať aj dlhodobé poskytovanie úložísk vytvorených inými ľuďmi.

Hosting webového úložiska
Hosting webstránky

Trvalú prístupnosť úložiska je možné zabezpečiť dostatočne veľkou reťazou záložných poskytovateľov, pokiaľ sa jedná o klasické počítače, ktoré sa zapínajú a vypínajú podľa potreby, alebo aspoň jedným trvale zapnutým počítačom, čo môže byť napríklad domáci server.

Záver

Distribuovaný web je ešte len v zárodku a prvé použiteľné aplikácie ešte len vznikajú. Je v našich rukách, či sa táto technológia rozšíri a prinesie nové možnosti využitia. Potenciál vidím v rozvoji lokálnych nízkonákladových webových služieb pre potreby susedských komunít a neformálnych iniciatív. Distribuované sociálne siete môžu postupne nahradiť tie dnešné centralizované, ktorých rozsah a variabilita využitia a funkčnosti je do značnej miery obmedzená práve ich centralizovaným a uzavretým vývojom a prevádzkou. Veľkou výhodou Beaker Browsera je, že stavia na už známych a osvedčených technológiách, takže jeho osvojenie si vývojármi aplikácií môže mať rýchly priebeh.

Dôležité odkazy