Robert Zelník

O autorovi

Robert Zelník je tvorca webových aplikácií na voľnej nohe, s vášňou pre spoločenské inovácie, kultúrnu kreativitu, pokrokové spôsoby spolupráce a spolutvorby a lokálnu ekonomiku. Okrem tohto osobného blogu spolutvorí a prispieva do spoločného blogu Svet tvorivo s Luciou Grejtákovou. Žije na myjavských kopaniciach, chová včely a venuje sa zlepšovaniu stavu pôdy.