Robert Zelník

Kozafest

23. júna 2022 bude v nitrianskom Hideparku Kozafest -- prednášky, diskusie, dielne k témam ekológia, permakultúra, udržateľnosť, lokálnosť, komunita, k tomu zážitky, trh, jedlo, hudba, pohoda. Súčasťou bude aj premiérové premietanie filmu Planéta Lokálnosť. Budem tam.