Robert Zelník

Cukr Blog - Sugar Blues

Zaujímavý dokumentík o význame cukru vo výžive, o jeho nadmernej konzumácii a vplyve na naše zdravie. Na nemenej zaujímavej video-streaming službe. Cukr Blog @dafilms.sk