Robert Zelník

Bez šéfov to pôjde lepšie?

Konečne sa to prevalilo. Sloboda v práci, ekonomická demokracia, sieťové podnikanie, node-first vzťahy, odmietanie šéfovania, relokalizácia, sociálne hnutia bez vodcov. Svet ľudí objavuje heterarchiu. Nakoniec možno prídeme na to, že najlepšia forma spolupráce nie je manažment, ale superorganizmus. Evolúcia na to už dávno prišla, Egon Bondy to tušil, naše racionálne založené hlavy to zatiaľ neberú. Lenže my sa budeme musieť vysporiadať nielen s koronou, ale aj s klimatickou krízou. A to v krátkom čase. Všetko nasvedčuje tomu, že korporátny manažment a parlamentná demokracia na tak komplexné výzvy nie sú stavané. Čo s tým? Hľadajme, objavujme, robme pokusy, nebojme sa omylov. Zdieľajme a šírme túto myšlienku. Možno raz zachráni život na Zemi, ktorý je vo vážnom ohrození.