Robert Zelník

Výmena

Tovary a služby, ktoré ponúkam a hľadám vo svojom blízkom okolí. Uprednostňujem osobne vytvorené výrobky a poskytnuté služby pred anonymnou továrenskou veľkovýrobou, pretože chcem, aby sme sa podporovali navzájom a adresne. Čestne prehlasujem, že v prípade ponúkaných výrobkov a služieb sa nejedná o podnikanie za účelom tvorby zisku, iba o prirodzenú a prevažne bezplatnú výmenu drobných služieb medzi susedmi a priateľmi, ktorá by v zdravej a slobodnej spoločnosti mala byť samozrejmosťou.

Ponuka služieb

Dopyt po službách

Ponuka vecí

Dopyt vecí

Sprostredkované tovary a služby

(Ponuky a potreby mojej siete – podmienky dodania sa môžu líšiť)

Ponuky

Potreby