Robert Zelník

IndieWeb - prepojme sa bezprostredne

V počiatočných rokoch rozšírenia internetu prevládala romantická predstava, že teraz už budú všetky poznatky a vedomosti voľne šíriteľné a voľne dostupné všetkým. A spočiatku vývoj naozaj išiel týmto smerom. Prvé webové stránky si používatelia vyrábali sami na kolene, učiac sa za pochodu. Lenže zverejňovanie obsahu na vlastnú päsť postupne ustúpilo v prospech predpripravených pohodlných a prívetivých nástrojov. Za každým predpripraveným nástrojom bol spočiatku neraz iba jednotlivec alebo malá skupinka ľudí s dobrým nápadom. Neskôr založili súkromnú spoločnosť a začali priberať ďalších ľudí na spoluprácu. Rastúca spoločnosť potom ďalej vyvíjala udržiavala prostredie pre veľké množstvo používateľov a umožnila im pohodlnú tvorbu a prepojenie s ďalšími používateľmi. Niektorí poskytovatelia nástrojov boli úspešnejší ako iní a postupne ovládli celé odvetvie a stali sa hráčmi s významným až prevládajúcim postavením. Menší súperi časom ustúpili, vzdali sa alebo boli pohltení väčšími hráčmi, až napokon zostalo iba veľmi malé množstvo veľmi silných hráčov. To je vývojový úsek, v ktorom sa nachádzame práve teraz. Ovládnutie odvetvia malým množstvom veľkých hráčov a hromadné používanie ich služieb má svoje úskalia. Dochádza k sledovaniu používateľov v nebývalom rozsahu a k zneužívaniu ich údajov na manipulatívne obchodné či politické účely. Prístup k obsahu pre používateľa už nie je priamy, ale je precedený algoritmami, ktoré potichu a nečitateľne pracujú v pozadí v prospech prevádzkovateľa a jeho spojencov. Internet sa mení z bláznivej planéty plnej rozmanitých foriem života na šedivú monokultúru podobnú nekonečným repkovým poliam. Toto nie je ten internet, aký sme chceli mať.

IndieWeb je zaujímavý pokus o nápravu tohto stavu. Spája výhody sociálnych médií - možnosť prepájať sa s inými používateľmi, zdieľať, hodnotiť a pripomienkovať ich obsah, s výhodami nezávislých webov - s tvorivou slobodou a s neobmedzenými možnosťami prerábania a vylepšovania. Tvorcovia šíria myšlienku, že je dobré, ak je každý používateľ zvrchovaným vlastníkom a vládcom svojej výkladnej skrine v kyberpriestore. Už nie je potrebné uväzňovať svoju internetovú totožnosť v sociálnych sietiach prevádzkovaných veľkými hráčmi. Samotný world-wide-web je veľkou, úžasnou a rozmanitou sociálnou sieťou. Prvotným zdrojom informácií o vás môže byť vaša vlastná webová stránka. Sociálne médiá sa môžu stať druhotnými šíriteľmi obsahu z vášho webu, ak si to tak želáte. K tomu slúži sada otvorených protokolov, ale aj služieb tretích strán, ktoré za vás automaticky rozhodia nový obsah z vášho webu na sociálne médiá, zozbierajú zmienky o vás na iných weboch a upozornia vás na ne.

Návrat k nezávislému webu môže priniesť ďalšie výhody, ktoré si teraz neuvedomujeme. Technológie výrazne pokročili a dnes sú jednotlivcovi prístupné možnosti, o ktorých sa nám v prvej ére nezávislého webu (teda v rokoch deväťdesiatych až nultých) ani len nesnívalo. Spojenie technologických možností so všeobecne prístupnou vzájomnou prepojenosťou a previazanosťou môže priniesť nielen nebývalé tempo vývoja, ale aj opätovné smerovanie k tomu, čo používatelia naozaj potrebujú. Jedným z kľúčových princípov IndieWebu je: vytvárajte to, čo potrebujete. Vytvárajte si nástroje, šablóny atď. v prvom rade pre seba, nie pre všetkých vašich priateľov a už vôbec nie pre "každého". Ak vytvárate dizajn pre hypotetického masového používateľa, takí v skutočnosti nemusia existovať. Ak vytvárate v prvom rade pre seba, máte istotu, že vy už existujete. Vytvorte niečo, čo uspokojuje vaše potreby a čo je prístupné aj pre ostatných. S využitím nástroja POSSE (zverejňujte u seba, syndikujte/zdieľajte inde) vy získate okamžitý prínos a zároveň ostávate v prepojení s priateľmi, bez toho, aby ste museli niekoho presviedčať. Ak sa neskôr aj ďalší pripoja do IndieWebu, prinesie to prospech všetkým zúčastneným.

Čo k tomu potrebujeme:

  1. Vlastnú doménu
  2. Vlastné webovú prezentáciu alebo jej zárodok
  3. Vôľu tvoriť, prerábať a experimentovať

Pripravená je sada postupov pre zosieťovanie vášho na kolene vyrobeného webu, ale aj sada hotových zásuvných modulov pre obľúbené redakčné systémy ako je WordPress, Drupal, TYPO3 a pod. Všetky jednotlivé súčiastky IndieWebu sú voliteľné. Môžete si z nich povyberať to, čo sa vám hodí, prípadne prispieť vlastnými nápadmi a riešeniami. Viac informácií o tom, ako začať, nájdete tu: https://indieweb.org/Getting_Started