Robert Zelník

Čo by prospelo remeselníkom

Remeselníci sú dnes na roztrhanie. Desiatky rokov dozadu sa v spoločnosti kládol priveľký dôraz na prácu hlavou a tomu zodpovedajúce vzdelanie. A tak dnes máme nadmieru ekonómov, právnikov, doktorov a inžinierov, ale nedostatok ľudí schopných pracovať rukami. Ak ste niekedy zháňali kúrenára, elektrikára alebo murára, iste viete, o čom hovorím. V samotnom remesle sú často vynikajúci a prácu si robia svedomito, ale unikajú im mäkké zručnosti, ktoré tiež patria k ich práci. Ťažko sa zháňajú. Neplnia dohody a termíny. Dostávajú sa do veľkých sklzov už pri štarte. Komunikujú nepravidelne a neprofesionálne. Zostávajú po nich nedokončené drobnosti, ktoré nakoniec musí dorobiť niekto iný.

Pred pár dňami som sa pokúšal dohodnúť si prácu s remeselníkom. Mal práve rozrobenú prácu, pri ktorej som ho vyrušil. Nestihol som dopovedať vetu, keď mu zrazu zazvonil telefón. Pán majster začal s niekým čosi podrobne dohadovať. Trvalo to dlho. Asi na mňa medzičasom aj zabudol. Kým som naňho čakal, tak som si uvedomil, že toto už poznám a toto už nechcem.

Ak sa remeselník snaží osobne riešiť všetku komunikáciu so zákazníkmi a všetko riadenie svojej práce, musí sa to nepriaznivo odraziť na jeho výkonoch a na kvalite jeho práce.

Týmto sa dostávame k téme optimálnej veľkosti. Príliš veľké organizácie sú neoptimálne. Rastie v nich byrokracia a plytvanie. Sú nepružné a nezodpovedné. Pohlcujú všetko, čo sa k nim priblíži. Deformujú trh a korumpujú politikov. Vypúšťajú jedy do prostredia. Práca v nich často nedáva zmysel a nespôsobuje potešenie. Sú príliš veľké na krach.

To ale neznamená, že jeden človek je akurát. Jednočloveková firma je tiež neoptimálna. Nie je zabezpečená zastupiteľnosť a kontinuita. Nedá sa škálovať. Jednočloveková firma odíde na dovolenku alebo nedajbože do nemocnice, a v momente sa všetko zastaví a prestane fungovať.

Ak by kúrenár či elektrikár delegoval dohadovanie prác a termínov na druhú osobu, získal by tým možnosť pracovať nerušene a na plný výkon. Zákazník by získal možnosť dovolať sa na prvý pokus a dohodnúť si podrobnosti prác s niekým, kto má naňho čas a vie odpovedať na väčšinu otázok. A keď na niečo nevie odpovedať, opýta sa majstra a odpovie neskôr. A na ďalší pokus už bude vedieť odpovedať aj na toto. Tá druhá osoba môže byť remeselníkova manželka, ale môže to byť aj organizácia alebo sieť, ktorá združuje a koordinuje väčšie množstvo remeselníkov.

Ak viete o takých organizáciách zastrešujúcich remeselníkov, dajte mi, prosím, vedieť. O jednej viem a idem ju vyskúšať.