Robert Zelník

O autorovi

Robert Zelník je webkodér na voľnej nohe s vášňou pre spoločenské inovácie, kultúrnu kreativitu, pokrokové spôsoby spolupráce a spolutvorby. Je spoluzakladateľom LETS Svojpomoc v Bratislave, propagátorom lokálnej a alternatívnej ekonomiky a partnerom Siete dobra.