Robert Zelník

Výmena

Tovary a služby, ktoré ponúkam a hľadám.

Čestne prehlasujem, že sa nejedná o podnikanie za účelom tvorby zisku, iba o prirodzenú a prevažne bezplatnú výmenu drobných služieb medzi susedmi, ktorá by v zdravej spoločnosti mala byť samozrejmosťou.

Ponuky

Potreby

Sprostredkované tovary a služby

(Ponuky a potreby mojej siete - podmienky dodania sa môžu líšiť)

Ponuky

Potreby